Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnogrodzie

Poradnictwo socjalne

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Tarnogrodzie podopieczni korzystają z pomocy pracownika socjalnego, który poprzez swoją prace pomaga przystosować się nowym podopiecznym do warunków ŚDS, kompletować dokumentację oraz radzić sobie w codziennych trudnościach każdemu z podopiecznych. 
Pracownik socjalny cyklicznie przeprowadza wywiady i wizyty w domach podopiecznych, celem lepszego poznania ich sytuacji, potrzeb i zakresu potrzebnej pomocy. Nieodłącznym elementem pracy pracownika socjalnego jest również współpraca z rodzinami oraz jednostkami świadczącymi usługi w zakresie pomocy społecznej (np. PCPR, OPS itd.).
W ramach organizowania wsparcia rozwijana jest współpraca z podmiotami pomocy społecznej oraz pracownikami służb społecznych w celu: przeciwdziałania i ograniczenia negatywnych zjawisk społecznych dotykających osoby z zaburzeniami psychicznymi czy osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Rozwijane są umiejętności w zakresie pokonywania trudności, radzenia sobie w codziennym życiu, kształtowane są właściwe postawy i nawyki. Uczestnicy otrzymują poradnictwo w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, pomoc w realizacji spraw urzędowych, wyjściach do lekarza oraz w kontakcie z instytucjami. 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: