Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnogrodzie

Poradnictwo psychologiczne

Praca psychologa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tarnogrodzie obejmuje wsparcie i pomoc uczestnikom oraz ich rodzinom. Do zadań psychologa należy wykonywanie diagnozy psychologicznej, obserwacji mających na celu określenie poziomu intelektualnego, poziomu rozwoju procesów poznawczych oraz społeczno-emocjonalnych. Rola psychologa jest również okresowa ocena efektów prowadzonej terapii, prowadzenie indywidualnych rozmów i konsultacji z planów postępowania wspierająco-aktywizującego, stwarzanie warunków do nabycia, podtrzymania i rozwijania u uczestników umiejętności i kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia.

Metody pracy to głównie indywidualne lub grupowe spotkana, konsultacje, a także treningi umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, trening umiejętności prowadzenia rozmowy, rozwiązywania sytuacji trudnych, relaksacyjny dialog terapeutyczny, sterowane wyobrażenia, trening asertywności. 

Poradnictwo psychologiczne

Utworzono dnia 07.07.2023, 12:01

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: