Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnogrodzie

O instytucji

Środowiskowy Dom Samopomocy jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób niepełnosprawnych, swoją działalnością obejmuje  osoby przewlekle  chore psychicznie ( A), niepełnosprawne intelektualnie  (B) i osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (C) .

Dom funkcjonuje od maja 1999 r. Godziny pracy ŚDS dostosowane są do potrzeb naszych domowników tj. 5 dni w tygodniu w godzinach od 7.00 do 17.00 razem z przywozami. Domownicy nasi to mieszkańcy gminy Tarnogród i gmin ościennych: Obsza, Potok Górny, Biszcza i Biłgoraj.
Głównym zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy jest zapewnienie wsparcia osobom,  które z powodu przewlekłej choroby psychicznej i niepełnosprawności intelektualnej mają poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem w zakresie edukacji, zatrudnienia oraz zaspokajania potrzeb bytowych, które samodzielnie nie są w stanie przezwyciężyć wykorzystując swoje uprawnienia, środki i możliwości.
Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy dzienne usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów polegających na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu podstawowych umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie w pracowniach:
- plastyczno- krawiecka
- kulinarna
- komputerowa
- teatralno- muzyczna
- rehabilitacyjna
Dom działa 5 dni w tygodniu, co najmniej przez 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznacza się na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji, a także zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia lub odwożenia po zajęciach.  W przypadkach szczególnych na pisemne polecenie Dyrektora ŚDS mogą być ustalone inne godziny przywozu i odwozu w miarę posiadanych środków.
W poszczególnych pracowniach prowadzone są różne rodzaju treningi:
trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
trening umiejętności komunikacji, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania 
Środowiskowy Dom świadczy także inne formy pomocy :
poradnictwo psychologiczne;
pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
niezbędną opiekę;
terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
Początkowo do ŚDS uczęszczało 15 uczestników, gdy uczestników przybywało ŚDS rozbudowano. W 2015 r.  powstała większa świetlica, pokój ciszy, większa szatnia dla uczestników. Aby pokonać bariery architektoniczne ( budynek jest dwukondygnacyjny ) niezbędna była winda. W 2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie windy. Uczestnicy chętnie przebywają w naszym Domu. 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: